Advies, management & training

Is het wenselijk om als organisatie meer in verbinding komen met de medewerkers? Is er behoefte aan (team)coaching, een workshop, projectleiding, training of tijdelijke inzet op HR (management) werkzaamheden? Janneke is u hiermee graag van dienst.

De cultuur van de organisatie heeft invloed op het welzijn van haar medewerkers.

Een goede organisatiecultuur draagt bij een blije, betrokken en gezonde medewerkers. Op hun beurt dragen betrokken en blije medewerkers bij aan een prettige organisatiecultuur en het bereiken van goede resultaten voor de organisatie.

Ik stimuleer dat er meer menselijkheid binnen organisaties wordt gecreëerd. Ik ben ervan overtuigd dat door goed te luisteren naar wat medewerkers nodig hebben en hen de vrijheid, de verantwoordelijkheid én het vertrouwen te geven in hun werk, waarbij het einddoel en resultaat altijd in ogenschouw wordt gehouden, organisaties daar beter van worden. Met Ziel en Zakelijkheid noem ik dat.

Medewerkers die prettig in hun vel zitten en binnen de kaders van het werk en de organisatie de ruimte krijgen het werk in te richten en in te vullen volgens eigen professioneel inzicht, presteren beter.

Door in verbinding te zijn met de medewerkers en ruimte te geven aan de verhalen van de werkvloer en de belevingswereld van medewerkers, ontstaat er een stimulerend klimaat waarbinnen optimaal gepresteerd kan worden. Ontspannen medewerkers, die vanuit hun eigen kracht en autonomie kunnen werken, dragen op hun beurt bij aan een positief werkklimaat.

Het gaat hier om tweerichtingsverkeer: zowel werkgever als werknemer hebben hierin gezamenlijk een verantwoordelijkheid en hebben hier samen de regie op te pakken.

Vanuit het perspectief “met ziel en zakelijkheid” geef ik graag (interim) HR-en organisatieadvies op maat.

Mijn kracht volgens mensen met wie ik heb samengewerkt:

“Janneke is prettig om mee samen te werken, communicatief heel vaardig, sterk in de verbinding, een coachende leidinggevende, houdt het (organisatie) doel altijd voor ogen, creatief en oplossingsgericht, denkt in mogelijkheden, komt snel tot de kern, analytisch en goedlachs”.

“Janneke is een hele prettige en professionele manager! Echt een mensenmens met ook hart voor de zaak. Janneke geeft vertrouwen en ruimte aan individuele ontwikkeling van medewerkers”.

Alle voorzorgsmaatregelen in verband met Covid-19 zijn getroffen. Uiteraard is er online ook veel mogelijk.

Home